Skip to main content
 Zoeken

 

De Pr. Julianaschool heeft al meer dan 15 jaar een gebedsgroep. Elke eerste woensdag van de maand komt er een groep ouders/verzorgers samen om te bidden en te danken voor de kinderen, leerkrachten, directie en bestuur. Heel concreet wordt gebeden voor veiligheid, harmonie in klassen en op het schoolplein, alle gebeurtenissen die in en rond de school plaatsvinden, zieken etc.

Jezus verbindt een geweldige belofte aan het gezamenlijk gebed: Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matt.18:19,20).

Op grond van deze belofte en in de wetenschap dat we in alles afhankelijk zijn van God als Bron van ons leven willen we als ouders bidden en danken voor de school en Hem om Zijn zegen vragen.

Gebedspunten worden ingebracht door het team en de gebedsgroep. Ook ouders kunnen ook een mail sturen naar gebedsgroepjulianaschool@gmail.com of één van ons aanspreken.  Uiteraard worden alle gebedspunten vertrouwelijk behandeld! 

Ouders die mee willen bidden zijn hartelijk welkom! Niet-schoolgaande kinderen kunnen meekomen. 

 

Op het prikbord bij beide ingangen hangt een poster met de data en locatie voor de gebedsbijeenkomsten.

 

De data voor het aankomende schooljaar 2020-2021 zijn: 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 2 juni en 7 juli van 8.45 uur- 9.45 uur welkom!

Contactpersoon: Andrea Kerssen, bramenandrea@kpnplanet.nl of 06-22748411 of Gerdien van de Wetering, gerdienvandewetering@gmail.com 

Gepubliceerd op 17-07-2020 door Karla

Categorieën: categoryAlgemeen

Bekeken: 1453 keer