naar hoofdpagina
bericht zoeken:
 Zoeken

Artikelen voor Algemeen


Tarieven ouderfonds

Uit het Ouderfonds worden sinds 2015/2016 ook de overblijfkosten betaald (€ 17,50 per kind) in verband met de invoering van het continurooster. In de hierna genoemde tarieven is dit bedrag reeds verrekend....
gepubliceerd op 11-12-2019

Libdub van onze school

We hebben een heuse Libdub gemaakt! Deze kunt u hier bekijken....
gepubliceerd op 27-09-2019

Ouders bidden voor de school

De Pr. Julianaschool heeft al meer dan 15 jaar een gebedsgroep. Een groepje ouders komt elke eerste woensdag van de maand samen om te bidden en te danken voor de kinderen, leerkrachten, directie en bestuur. Heel concreet wordt gebeden voor veiligheid, harmonie in klassen en op het schoolplein, alle gebeurtenissen die in en rond de school plaatsvinden, zieken etc....
gepubliceerd op 01-07-2018