naar hoofdpagina

Medezeggenschapsraad

De MR streeft naar:

  • professionele ontwikkeling van de school waarin de identiteit van de school een heldere plaats inneemt en waar de ontwikkeling van ieder kind centraal staat
  • een goed beschermde en gefaciliteerde positie van de leerkrachten op de school
  • een heldere communicatie tussen de school en de ouders

In het Jaarplan vindt u de speerpunten van de MR voor dit jaar. De leden van de MR vinden het belangrijk om gevoed te worden door hun achterban, de ouders van de school, en de leerkrachten. 

Als u vragen heeft of u wilt een bepaald onderwerp of voorstel onder de aandacht brengen, stuurt u dan een mail naar mr.julianaschool.gouda@gmail.com. Natuurlijk kunt u een MR lid ook mondeling even aanspreken.

 

Als eerste de foto van de huidige MR: v.l.n.r. Martien Nolles, Noor Oosterom, Tjitske van der Meulen, Bram Kerssen, Elsbeth Fraanje, Zamire Wiedlewsky (voorzitter), Jan-Willem van Leeuwen (penningmeester), Anneke de Groot
vooraan v.l.n.r. Liesbeth Domen (secretaris), Frederike van der Meijden

 

Links:

Inlog afgeschermde MR-omgeving

 

Medezeggenschapsraad