naar hoofdpagina

Medezeggenschapsraad

De MR streeft naar:

  • professionele ontwikkeling van de school waarin de identiteit van de school een heldere plaats inneemt en waar de ontwikkeling van ieder kind centraal staat
  • een goed beschermde en gefaciliteerde positie van de leerkrachten op de school
  • een heldere communicatie tussen de school en de ouders

In het jaarplan vindt u de speerpunten van de MR voor het huidige jaar. Aan het jaarplan 2019-2020 wordt nu gewerkt. Dit plan is zo spoedig mogelijk op deze website te lezen. 

De leden van de MR vinden het belangrijk om gevoed te worden door hun achterban, de ouders van de school en de leerkrachten.

Als u vragen heeft of u wilt een bepaald onderwerp of voorstel onder de aandacht brengen, stuurt u dan een mail naar mr.julianaschool.gouda@gmail.com. Natuurlijk kunt u een MR lid ook mondeling even aanspreken.

 

De huidige MR:

Noor Oosterom (pMR),

Tjitske van der Meulen (pMR),

Arianne Neven (pMR), 

Arediene Koopman (pMR),

Bram Kerssen (oMR) voorzitter,

Elsbeth Fraanje (oMR),

Nelleke de Ridder (oMR),

Jacoline van de Sande (oMR).

Matthijs de Jong (oMR) penningmeester.
 

Links:

Inlog afgeschermde MR-omgeving

 

Medezeggenschapsraad