naar hoofdpagina
 Zoeken

 

Elke school is sinds 2012 verplicht om op school met leerlingen te praten en te werken over seksualiteit en hen hierin ook een doorgaande lijn te bieden. Het team van de Prinses Julianaschool heeft daarom, aan de hand van de methode 'Relaties en seksualiteit' (Rutgers WPF) een leerlijn uitgezet vanaf groep 1 tot en met groep 8.

In elk leerjaar zullen de kinderen, onder leiding van hun eigen leerkracht, op hun niveau kennis maken met de diverse aspecten van (hun eigen) seksualiteit. Hiervoor is een veilige sfeer in de groep wel een basisvoorwaarde!

De onderwerpen die aan bod komen zijn erg divers. Echter, de onderwerpen hebben altijd een link met één van de volgende thema's: * Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld,

* Voortplanting en gezinsvorming,

* Sociale en emotionele ontwikkeling en

* Seksuele weerbaarheid.

Zo zal het gaan over het krijgen van een baby, maar ook over het verwekken ervan. Er zal gesproken worden over prettige en onprettige (lichamelijke) gevoelens, zal het veranderende lichaam centraal staan, zullen er gesprekken worden gevoerd over het lichaam en over grenzen die je mag stellen. Ook zullen de diverse relaties, zoals we die in onze moderne maatschappij tegenkomen, onder de aandacht worden gebracht.

De methode die we gebruiken houdt wel rekening met diverse geloofsopvattingen, maar is niet specifiek gericht op de christelijke identiteit van onze school. Daarom hebben we op school ook de methode 'Wonderlijk gemaakt' en deze methode geeft ons diverse handreikingen om het onderwerp ook in christelijk perspectief te plaatsen.

Bovendien leren we de kinderen met respect te praten over henzelf, de ander en de gevoelens die hierin een rol spelen.

Jaarlijks starten we de lessencyclus 'Relaties en seksualiteit' in de derde week van maart, in de landelijke 'Week van de lentekriebels'. De lente begint; de natuur loopt weer uit en de dieren krijgen weer jongen. Een mooi aangrijpingspunt van waaruit we de lessen kunnen beginnen. Bovendien zien de kinderen die week in de media (jeugdjournaal, school-tv-weekjournaal, etc) ook dat wij niet de enige school zijn die hier aandacht aan besteedt, maar dat het op dat moment in heel Nederland actueel is.

In elke jaargroep komen een aantal lessen aan bod. De eerste twee lessen worden gegeven in de 'Week van de lentekriebels' en eind april moeten alle lessen gegeven zijn.

Het hebben van een lessencyclus en het vaststellen van een bepaalde periode waarin de lessen gegeven worden, betekent niet dat het onderwerp verder gemeden wordt in de klassen. Wanneer zich in de groep of in de media iets voordoet dat het onderwerp voor die groep actueel maakt, krijgt het natuurlijk een plek in het onderwijs van elke dag. Te denken valt aan de geboorte van een baby, 2 leerlingen die verkering krijgen of een mediabericht over bijvoorbeeld seksueel misbruik.

Visie van het team van de Prinses Julianaschool op 'Relaties en seksualiteit'.

Op de Prinses Julianaschool willen wij de leerlingen meegeven dat:

- ... je lichaam een kostbaar bezit is. Je hebt het van God gekregen en je hoort er goed voor te zorgen.

- ... je zelf grenzen aan mag geven in wat je wel en wat je niet fijn vindt.

- ... seksualiteit iets heel bijzonders is, waarvan je mag genieten binnen een duurzame relatie.

- ... er in de maatschappij diverse visies zijn op (het hebben van) een relatie. Hier willen we met de kinderen op een respectvolle manier mee omgaan.

Gepubliceerd op 01-01-2018 door Karla

Categorieën: categoryAlgemeen

Bekeken: 3515 keer