Skip to main content
bericht zoeken:
 Zoeken

Ouders bidden voor school 2020-2021

De Pr. Julianaschool heeft al meer dan 15 jaar een gebedsgroep. Elke eerste woensdag van de maand komt er een groep ouders/verzorgers samen om te bidden en te danken voor de kinderen, leerkrachten, directie en bestuur. Heel concreet wordt gebeden...

gepubliceerd op 17-07-2020

Jaarplanning 2020-2021

In de bijlage vindt u de jaarplanning voor 2020-2021.

...
gepubliceerd op 16-07-2020

Tarieven ouderfonds

Uit het Ouderfonds worden sinds 2015/2016 ook de overblijfkosten betaald (€ 17,50 per kind) in verband met de invoering van het continurooster. In de hierna genoemde tarieven is dit bedrag reeds verrekend....
gepubliceerd op 11-12-2019

Libdub van onze school

We hebben een heuse Libdub gemaakt! Deze kunt u hier bekijken....
gepubliceerd op 27-09-2019