naar hoofdpagina
 Zoeken

 


De Pr. Julianaschool heeft al meer dan 15 jaar een gebedsgroep. Een groepje ouders komt elke eerste woensdag van de maand samen om te bidden en te danken voor de kinderen, leerkrachten, directie en bestuur. Heel concreet wordt gebeden voor veiligheid, harmonie in klassen en op het schoolplein, alle gebeurtenissen die in en rond de school plaatsvinden, zieken etc.
Jezus verbindt een geweldige belofte aan het gezamenlijk gebed: Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matt.18:19,20).
Op grond van deze belofte en in de wetenschap dat we in alles afhankelijk zijn van God als Bron van ons leven willen we als ouders bidden en danken voor de school en Hem om Zijn zegen vragen.
Gebedspunten worden ingebracht door het team en de gebedsgroep. Ook ouders kunnen gebedspunten indienen door een mail te sturen naar:
gebedsgroepjulianaschool@gmail.com. Uiteraard worden alle gebedspunten vertrouwelijk behandeld.
Ouders die mee willen bidden zijn hartelijk welkom! Niet-schoolgaande kinderen kunnen meekomen. De uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst hangt een week van te voren op het prikbord bij beide ingangen. Hierop wordt ook het adres van de ouder vermeld bij wie de bijeenkomst gehouden zal worden.
 
De data voor het lopende seizoen zijn: 6 april, 11 mei, 1 juni en 6 juli, van 8.45 uur- 9.45 uur welkom!
Contactpersoon: Annette Berkouwer marco.annette@solcon.nl
Gepubliceerd op 01-07-2018 door Karla

Categorieën: categoryAlgemeen

Bekeken: 4282 keer