Skip to main content
Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR streeft naar:

 • professionele ontwikkeling van de school waarin de identiteit van de school een heldere plaats inneemt en waar de ontwikkeling van ieder kind centraal staat
 • een goed beschermde en gefaciliteerde positie van de leerkrachten op de school
 • een heldere communicatie tussen de school en de ouders

In het jaarplan vindt u de speerpunten van de MR voor het huidige jaar. Dit jaarplan is, samen met de overige documenten, te vinden onder het kopje Documenten bovenaan deze pagina.

De leden van de MR vinden het belangrijk om gevoed te worden door hun achterban, de ouders van de school en de leerkrachten.

Als u vragen heeft of u wilt een bepaald onderwerp of voorstel onder de aandacht brengen, stuurt u dan een mail naar mr.julianaschool.gouda@gmail.com. Natuurlijk kunt u een MR lid ook mondeling even aanspreken.

 

De huidige MR:

 • Charlotte Benders (pMR),
 • Klaas Brand (pMR),
 • Ellen Kamp (pMR),
 • Esther Koopman (pMR),
 • Marijn van Moolenbroek (oMR) voorzitter,
 • Chris Posthuma (oMR) penningmeester,
 • Annelien (oMR),
 • Marjan Verhoeven (oMR).

 

Links:

Inlog afgeschermde MR-omgeving

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact