naar hoofdpagina

Schoolgids

In de schoolgids van de Prinses Julianaschool geven we aan waar we als school voor staan.In het eerste deel van de schoolgids treft u informatie aan over de organisatie en kwaliteit van het onderwijs en de zorg die we besteden aan de kinderen.

Uiteraard leggen we ook uit wat het betekent dat de Prinses Julianaschool een protestants christelijke basisschool is.

In het tweede gedeelte van de gids, het “School ABC”, zijn allerlei praktische zaken vermeld op alfabetische volgorde.

Deze schoolgids heeft de instemming van de MR en is uitgereikt aan alle ouders en verzorgers die hun kind(eren) op de Prinses Julianaschool hebben. We beschrijven nl. de vormgeving van de inhoud van ons onderwijs en daar blijven we op aanspreekbaar.

Daarnaast stellen we deze gids (via onze website) ter beschikking aan alle ouders/verzorgers die een school zoeken voor hun kind(eren). We hopen dat het lezen van deze gids zal leiden tot een nadere kennis making.