naar hoofdpagina

Klankbordgroep

Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de Julianaschool een klankbordgroep (KBG). Deze is in het leven geroepen op voorstel van de medezeggenschapsraad (MR).

De KBG vormt een schakel tussen de ouders en de MR. Het is de taak van de MR om een schakel te vormen tussen de ouders en het MT. Doel van de Klankbordgroep is de MR goed en actief op de hoogte te houden van de onderwerpen die er ten aanzien van school onder ouders van de schoolkinderen van de Prinses Julianaschool spelen en leven, bijvoorbeeld ten aanzien van schoolactiviteiten, veiligheid, huiswerk, overblijven of pleininrichting. Ook andere punten die vanuit de MR/ MT of  ouders worden aangegeven kunnen in de KBG aan de orde komen.

De KBG vergadert gemiddeld 2x per jaar en bestaat uit ouders van leerlingen in diverse klassen van de school. De MR streeft ernaar dat elke groep door (tenminste) 1 ouder in de KBG is vertegenwoordigd. De KBG wordt voorgezeten door de MR. Van de bespreking van de KBG wordt een verslag gemaakt dat in het eerstvolgende MR overleg aan de orde komt. Meer informatie over de werkwijze van de KBG vindt u in het reglement (link)

Nieuwe leden, met name uit de nieuwe (groei)groepen zijn altijd welkom. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de Klankbordgroep, stuur dan een mail naar mr.julianaschool.gouda@gmail.com t.a.v. Mirjam Prinsen.