naar hoofdpagina

Startpunt – methode Bijbelonderwijs 2016-2017

Thema’s voor de komende weken:

Les 1: Ontdekken
Groep 1 t/m 8

Exodus 2: 1-10 Mozes'geboorte

Exodus 2: 11-22  Mozes'vlucht

Exodus 2: 23-4:17  Mozes geroepen


Les 2: Een opdracht

Groep 1 t/m 4
Exodus 5: 1-21 Mozes'optreden

Exodus 5: 22- 6:13 Mozes bij de Israëlieten
Exodus 6:27 - 7:13 Mozes bij de farao

Groep 5 t/m 8
Exodus 4:18- 5:21 Terugkeer naar Egypte

Exodus 5: 22- 6:13 Mozes bij de Israëlieten

Exodus 6:27 - 7:13 Mozes bij de farao
 

Les 3: Wie niet horen wil...

Groep 1 t/m 4
Exodus 7:14- 8:19 1e t/m 3e plaag

Exodus 8:20- 9:12 4e t/m 6e plaag

Exodus 9:13 - 10:29 7e t/m 9e plaag


Groep 5 t/m 8
Exodus 7:14- 8:19 1e t/m 3e plaag

Exodus 8:20- 10:20  4e t/m 8e plaag

Exodus 10:21 - 11:10  9e plaag en aankondiging 10e plaag


Les  4: Klaar voor de start?

Groep 1 t/m 8
Exodus 12:1-42: Pascha + 10e plaag

Exodus 13:17-14:31: De uittocht

Exodus 15:22-16:36: Mara, Elim, Manna


Les 5:

Groep 1 t/m 4
Exodus 17:8-16: Overwinning op Amalek

Exodus 18: Jetro op visite

Exodus 19: Verschijning op de Sinaï

Groep 5 t/m 8
Exodus 17: Massa, Meriba, Amalek

Exodus 18: Bezoek van Jetro

Exodus 19: Verschijning op de Sinaï


Les 6:

Groep 1 t/m 4
Exodus 20:1-17: De tien geboden

Exodus 25-31: De Tabernakel

Groep 5 t/m 8
Exodus 20-24: 10 geboden en verbondssluiting

Exodus 25-31: Tabernakel en voorwerpen

Exodus 25-31:Instellingen en gebruiken


Les 7: Opnieuw beginnen.

Groep 1 t/m 4
Exodus 32:1-20: Het gouden kalf

Exodus 32:30;33:4-17: God vergeeft

Exodus 34: Nieuwe stenen tafelen

Groep 5 t/m 8
Exodus 35-4-29: Geschenken voor de Tabernakel

Exodus 35:30-40:38: De bouw van de Tabernakel

Lev. 8:1-36, 16:2-34: De grote Verzoendag


Les 8: Ophouden met...!

Groep 1 t/m 4
Exodus 35-4- 36:38: De bouw van deTabernakel

Exodus 40:1-38: De Tabernakel is klaar

Numeri 11:4-33: De kwakkels

Groep 5 en 6
Numeri 11:4-35: De kwakkels

Numeri 12: Mirjams zonde en straf

Numeri 17: De staf van Aäron

Groep 7 en 8
Exodus 37:1-40:38: Een prachtig voorwerp

Leviticus 8:1-36+Leviticus 16:2-34: De taak van de priesters

Numeri 11: Opnieuw geklaag


Les 9:

Groep 1 t/m 4
Numeri 13-14:35: 1e keer verspieders

Numeri 21:4-20: De koperen slang

Numeri 20:2-13+Deut. 34:1-12: Mozes'fout en afscheid

Groep 5 t/m 8
Numeri 13:1-14:38: De verspieders

Numeri 20:1-13+ Numeri20:22-29: Mozes en Aärons zonde

Numeri 17: Staf van Aäron
 

Les 10:

Groep 1 t/m 4
Jozua  1:1-18: Jozua's opdracht

Jozua  2:1-24: Verspieders

Jozua  3 en 4: De doortocht

Groep 5 t/m 8
Numeri 22: Bileam op weg

Numeri 23 en 24: Bileam en Balak

Numeri 27: 12-23+Deut. 34:1-17 + Jozua 1:1-9: Einde Mozes en Jozua's opdracht


Les 11:
Groep 1 t/m 4

Jozua 6: De val van Jericho

Jozua 9: Gibeonieten

Groep 5 t/m 8
Jozua 2:1-24: 2e keer verspieders

Jozua 3-6:27: Doortocht en val van Jericho

Jozua 7:1-8:29: Achan en Ai
 

Les 14

Groep 1t/m4
1 Sam. 1:1-28: Geboorte Samuël

1 Sam. 3: Roeping Samuël

1 Sam. 8:1-22: Het volk wil een koning


Groep 5 t/m 8
1 Sam. 1: Samuëls geboorte

1 Sam. 2:11-26 + 1Sam.3: Samuëls roeping en de zonen van Eli

1 Sam. 4-6: De ark weg en terug
 

Les 15

Groep  1t/m 5
1 Sam. 9:1-10:27: Het volk krijgt een koning

1 Sam. 15: 1-31: Saul is ongehoorzaam

1 Sam. 16:1-13: David de herder, gezalfd

Groep 5 t/m 8
1 Sam. 8, 9:1-17: Het volk wil een koning

1 Sam. 9:18-10: Het volk krijgt een koning

1 Sam. 13:1-14 + 1 Sam. 15:1-31: Ongehoorzaam en verworpen
 

Les 16

Groep 1 t/m 4
1 Sam. 16:14-23: David bij Saul

1 Sam. 17:1-58: David en Goliat

1 Sam. 18: Davids overwinningen

Groep 5 t/m8
1 Sam. 16: David gezalfd en bij Saul

1 Sam. 17: David en Goliat

1 Sam. 18: David en Saul


Les 17

Groep 1 t/m 5
Lucas 1:5-25: Aankondiging geboorte Johannes

Lucas 1:26-45: Aankondiging geboorte Jezus en de geboorte van Johannes

Matteüs 1:18-25: De droom van Jozef

Groep 5 t/m 8
Lucas 1:5-57: Aankondigingen

Lucas 1:57-80: Lofzang van Zacharias

Matteüs 1:18-25: De droom van Jozef


Les 18

Groep 1 t/m 4
Lucas 2:1-7: De telling en geboorte

Lucas 2:8-20: De herders

Matteüs 2:1-12: De wijzen

Groep 5 t/m 8
Lucas 2:1-20: De geboorte en herders

Lucas 2:21-39: Anna en Simeon

Matteüs 2:1-23: De wijzen op bezoek, vlucht naar Egypte


Les 19: Weer terug

Groep 1 t/m 4
II Samuel 19: 9-43: David terug in Jeruzalem

II Samuel 24: 1-25 : Volkstelling

I Koningen 1+3 :1-15: Koning Salomo

Groep 5 t/m 8
II Samuel 18-19:8: Absaloms dood

II Samuel 19: 9-43: David terug in Jeruzalem

II Samuel 24: 1-25 : Volkstelling


Les 20:

Groep 1 t/m 4
1 Samuël 24: David spaart Sauls leven

1 Samuël 26:1-25: David dood Saul niet

Psalm 23: Het lied van David

Groep 5 t/m 8
1 Samuël 23:14-28+ 1 Samuël 24:1-13: Sauls leven gespaard

1 Samuël 26: David doodt Saul niet

1 Samuël 28:1-25: Saul te Endor
 

Les 21:

Groep 1 t/m 4
2 Sam. 11: David en Batseba

2 Sam. 15:1-18: Opstand Absalom

2 Sam. 16:15-23+17:1-14: Chusai helpt David

Groep 5 t/m 8
2 Sam. 11:1-27+12:1-25: David en Batseba, Nathan

2 Sam. 15:1-37: David en Absalom

2 Sam. 16:15-23+17:1-23: Chusai helpt David


Les 22 : Ondersteboven

Groep 1 t/m 4
II Samuel 11 : 1-27 +David en Bathseba

II Samuel 12: 1-25 :   en Nathan

II Samuel 15: 1-37: Opstand Absalom

II Samuel 16: 15-23 +

II Samuel 17: 1-14: Chusaï helpt David

Groep 5 t/m 8
II Samuel 11 (12): David en Bathseba

II Samuel 15: 1-18: Opstand Absalom

II Samuel 16: 15-23 +

II Samuel 17: 1-23: Chusaï helpt David


Les 23:

Groep 1 t/m 4
2 Sam. 1:9-43: David terug in Jeruzalem

2 Sam. 24:1-25: Volkstelling

1 Koningen 1+3:1-15: Koning Salomo

Groep 5 t/m 8
2 Sam. 18-19:8: Absaloms dood

2 Sam. 19:9-43: David terug in Jeruzalem

2 Sam. 24:1-25: Volkstelling
 

Les 24: Wensen

Groep 1 t/m 4
I Koningen 3 : 16-28 : Salomo is wijs

I Koningen 5: 1-18 +

I Koningen 6: 1-13: De tempelbouw

I Koningen 10:1-13: De koningin van Seba

Groep 5 t/m 8
I Koningen 1-5: Koning Salomo

I Koningen 3 : 16-28 : Salomo’s wijsheid

I Koningen 5, 6: De tempelbouw


Les 25: Kiezen

Groep 1 t/m 4
I Koningen 16 : 29-33+

I Koningen 17: 1-6: Elia

I Koningen 17: 7-24: Elia in Sarefat

I Koningen 18:1-46: Elia op de Karmel

Groep 5 t/m 8
I Koningen 16 : 29-33+

I Koningen 17: 1-6: Elia

I Koningen 18: 1-19: Elia en Obadja

I Koningen 18:20-46: Elia op de Karmel

 

Les 26: Opvolgen

Groep 1 t/m 4
I Koningen 19 : 1-21 : Elia en Elisa

II Koningen 2:1-14+

II Koningen 4: 1-7: De olie van de weduwe

II Koningen 5: 1-27: Elisa en Naäman

Groep 5 t/m 8
I Koningen 21: 1-29: De wijngaard van Naboth

I Koningen 19 : 1-21+ : Elia en Elisa

II Koningen 2: 1-8: Elia naar hemel

II Koningen 6: 1-23: Elisa’s optreden

II Koningen 6:24-7:20: Het beleg van Samaria (groep 7/8)

 
Les 27: Samenwerken

Groep 1 t/m 4
Nehemia 1 en 2: Nehemia

Nehemia 3:1-4:24+

Nehemia 6: 15-16: Herbouw van de muur

Nehemia 8: Loofhuttenfeest

Groep 5 t/m 8
Ezra 1: 1-11+4: 1-23: Terugkeer-tegenwerking

Nehemia 1: 1-2: 20: Nehemia

Nehemia 3: 1-4:23: Herbouw van de muur


Les 28: Wie is dat?

Groep 1 t/m 4
Johannes 1: 35-52: Wie zijn de discipelen?

Johannes 3: 1-21: Nicodemus

Johannes 4: 1-42: De Samaritaanse vrouw

Groep 5 t/m 8
Johannes 1: 35 -52: Wie zijn de discipelen?

Matt. 9: 9-13

Marcus 1: 14-31

Johannes 3: 1 - 21: Nicodemus

Johannes 4: 1 - 42: De Samaritaanse vrouw


Les 29: Ontdekkingen over Jezus

Groep 1 t/m 4
Johannes 2: 13-25: Tempelreiniging

Johannes 4: 46-54: Zoon van de hoveling

Johannes 5: 1-18: Jezus geneest op sabbat

Groep 5 t/m 8
Johannes 2: 13-25: Tempelreiniging

Johannes 4: 46-54: Zoon van de hoveling

Johannes 5: 1-18: Jezus geneest op sabbat


Les 30: Jezus is machtig

Groep 1 t/m 4
Johannes 9: De blindgeborene

Johannes 11: 1-44: Lazarus

Johannes 12: 1-11: Zalving

Groep 5 t/m 8
Johannes 9: 1-41: De blindgeborene

Johannes 10: 19-42: Is Hij het?

Johannes 11: 1-44: Lazarus


Les 31: Alle ogen zijn gericht op …!

Groep 1 t/m 4
Johannes 12: 12-19: Intocht

Lucas 22: 1-13: Pascha

Johannes 13: 1-20: Voetwassing

Groep 5 t/m 8
Johannes 11: 45-57+

Johannes 12:1-11: Tempelreiniging

Matt. 12: 38-42+16: 21-28+

17:21-23+20: 17-19: De voorzegging van het lijden.

Johannes 12: 12-36: Intocht en discussie


Les 32: In gesprek met

Groep 1 t/m 4
Johannes 13: 21-30 +: Petrus en Judas gewaarschuwd

Johannes 13: 36-38

Johannes 15-17: Het werk van de Trooster Jezus bidt

Johannes 18: 1-11: Gevangenneming

Groep 5 t/m 8
Lucas 22: 7-38: Het laatste avondmaal

Johannes 15-17: Het werk van de Trooster Jezus bidt

Lucas 22: 39-46+

Mattheus 26: 36-46: Op de Olijfberg


Les 33: Licht en donker

Groep 1 t/m 4
Johannes 18:12‑27 Verloochening

Johannes 18:28‑40 Jezus voor Pilatus

Johannes 19:1‑16 Kruisig Hem

Groep 5 t/m 8
Johannes 18:1‑27: Gevangen en verloochend.

Johannes 18:28‑40+Johannes 19:1‑16: Jezus voor Pilatus

Johannes 19:17‑27: De kruisiging\


Les 34: Met eigen ogen

Groep 1 t/m 4
Johannes 19: 17-42: Jezus’ sterven

Johannes 20: 1-23: Opstanding

Lucas 24: 13-35: De Emmaüsgangers

Groep 5 t/m 8
Johannes 19: 28-42: Jezus’ sterven

Johannes 20: 1-23: Opstanding

Lucas 24: 13-35: De Emmaüsgangers


Les 35: Gehoorzamen

Groep 1 t/m 4
Jona 1: 1-17: Roeping van Jona

Jona 2: 1-10+: Opdracht aan Jona

Jona 3: 1-10

Jona 4: God is geduldig

Groep 5 t/m 8
Jona 1: 1-17: Roeping van Jona

Jona 2: 1-10+: Opdracht aan Jona

Jona 3: 1-10

Jona 4: God is geduldig


Les 36:

Groep 1 t/m 8

Johannes 20:24-29: Tomas

Handelingen 1:1-11: Hemelvaart


Les 37: Uitdelen!

Groep 1 t/m 4
Johannes 14+

Handelingen 1: 15-26: Uitgekozen

Handelingen 2: 1-13: De discipelen wachten

Handelingen 2: 14-47: Petrus vertelt

Groep 5 t/m 8
Johannes 16: 5-28: Het werk v.d. Heilige Geest

Handelingen 1: 12-26 +

Handelingen 2: 1-13: Pinksteren

Handelingen 2: 14-47: Petrus vertelt

 

Les 38: Ho! Stop!
Groep 1 t/m 4

Hand. 9: 1-19a: De roeping van Paulus

Hand. 9: 19b-31: Paulus vlucht

Hand. 14: 1-18: Op reis

Groep 5 t/m 8
Handelingen 9:1‑31: Roeping Saulus

Handelingen 14:1‑20: Op reis

Handelingen 16:4‑40: Macedonië

 

Les 39: Respect hebben voor…!

Groep 1 t/m 4
Handelingen 16:19‑40: Gevangenbewaarder

Handelingen 19:21‑40: Demetrius

Hand. 21:27‑40: Gevangengenomen

Groep 5 t/m 8
Handelingen 16:19‑40: Gevangenbewaarder

Handelingen 19:21‑40: Demetrius

Handelingen 20:13‑38+

Hand. 21:17‑29: Gewaarschuwd en toch


Les 40: Het verhaal gaat verder

Groep 1 t/m 4
Handelingen 23: 12-35: Paulus’neef helpt

Handelingen 24: 1-27: Felix

Handelingen 25: 1-27: Festus en Agrippa

Groep 5 t/m 8
Handelingen 21: 40+

Handelingen 22: 1-29: Paulus verdedigt zich

Handelingen 23: 1-35: Verraad

Handelingen 24 en 25: Voor stadhouders en koningen

 

les 41: Toezien op!

Groep 1 t/m 4
Hand. 27: 1-13: Op weg naar Rome

Hand. 27: 14-44: Schipbreuk

Hand. 28: 1-10: Op Malta

Groep 5 t/m 8
Handelingen 27:1‑14: Op reis naar Rome

Handelingen 28:1 –10: Paulus op Malta

Handelingen 28:11‑31: Paulus in Rome


Les 42: Een geweldig uitzicht

Groep 1 t/m 4
Openbaring 1: 9-20: Boodschap voor Johannes

Vrij verhaal

Groep 5 t/m 8
Openbaring 1: 1-20: Openbaring aan Johannes

Openbaring  2 – 3:22: Brieven aan de gemeenten

Openbaring 20-22: Nieuwe hemel en aarde


Les 43: Doorgeven

Groep 1 t/m 4
Vrij verhaal: Een heel bijzonder boek

Vrij verhaal: God zorgt voor Zijn Woord

Vrij verhaal: Een eigen Bijbel

Groep 5 t/m 8
Vrij verhaal: Uit liefde voor jou

Vrij verhaal: Alles klopt

Vrij verhaal: Een eigen Bijbel